Tuntopuutostutkimus eli monofilamenttitutkimus

Kaikille diabeetikoille tulisi tehdä jalkojen perustutkimus ja siihen kuuluva jalkojen riskiluokitus kerran vuodessa. Riskiluokka määritetään hermostovaurioiden, verenkierron ja alaraajojen rakenteen ja toiminnan muutosten (kuormitusmuutosten) perusteella. Riskiarvioon vaikuttavat myös tehdyt amputaatiot tai aikaisemmin olleet pitkittyneet jalkahaavat.

Riskiarviossa jalat luokitellaan riskiluokkiin 0–1–2–3. Jos jalat kuuluvat riskiluokkiin 1–3 jalat ovat ns. riskijalat ja vakavien jalkaongelmien vaara on suuri. Tällöin jalkojen huolellinen omahoito on tärkeää ja diabeetikko tarvitsee ammattitaitoiset jalkojenhoitopalvelut terveydenhuollosta.
Jalkojen sensorinen tunto tutkitaan kolmen kohdan monofilamentti (10 g) tutkimuksella jalkapohjasta. Mikäli tuntopuutoksia ilmenee tutkimuksessa jalat joutuvat riskiluokituksessa vähintään luokkaan 1. Jalkojen terveydentila on näin muuttunut terveestä ns. riskijaloiksi.