Kovassa käytössä olevaa työvälinettä, kuten ajoneuvoa tai rakennusta, on huollettava säännöllisesti, ettei sen toimintakyky kärsi. Samoin on jalkojen kanssa, kova käyttö edellyttää hyvää huolenpitoa, jotta jalkojen toimintakyky säilyy.

Työikäiset